Εγκεφαλικά Ημισφαίρια [7 – 60 ετών]

Η παρούσα διερεύνηση είναι εξαιρετικά χρήσιμη για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της μαθησιακής διαδικασίας. Εδώ διερευνάται η λειτουργία των εγκεφαλικών ημισφαίριων και δίνονται πληροφορίες για τον κυρίαρχο τρόπο με τον οποίο το άτομο αφομοιώνει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες.

Το αριστερό ημισφαίριο ειδικεύεται στη γραμμική (σειριακή) επεξεργασία των πληροφοριών. Για παράδειγμα, το άτομο με ανεπτυγμένο αριστερό ημισφαίριο θα προσέξει πρώτα τις λεπτομέρειες σε μια ζωγραφιά και στη συνέχεια το σύνολό της. Επομένως, μαθαίνει πιο εύκολα στην αίθουσα διδασκαλίας, όπου συνήθως η μετάδοση της γνώσης γίνεται "κάτωθεν" (από τη λεπτομέρεια στη γενικότητα).

Το δεξιό ημισφαίριο ειδικεύεται στη σύνθεση των πληροφοριών, προτιμά το "όλον", το σύνολο και λιγότερο τα επιμέρους συνθετικά στοιχεία. Για παράδειγμα, το άτομο με ανεπτυγμένο δεξιό ημισφαίριο θα αναλύσει πρώτα την εικόνα στο σύνολό της και στη συνέχεια θα προσέξει τις λεπτομέρειες. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι το άτομο με ανεπτυγμένο το δεξιό ημισφαίριο μαθαίνει πολύ πιο εύκολα όταν έχει ενημερωθεί εκ των προτέρων για το θέμα του μαθήματος ή έχει διαβάσει μια περίληψη, και, επομένως, είναι προετοιμασμένο έχοντας σχηματίσει το απαιτούμενο μαθησιακό πλαίσιο.

Ο εντοπισμός του κυρίαρχου εγκεφαλικού ημισφαιρίου είναι σημαντικό να γίνεται σε όλα τα παιδία όσο το δυνατόν νωρίτερα έτσι ώστε να εξατομικεύεται και να διευκολύνεται η διαδικασία της μάθησης.

Επίσης η παρούσα αξιολόγηση συνδράμει στη συμβουλευτική προσωπικότητας και επαγγελματικού προσανατολισμού.


Ποιοτικές υπηρεσίες Οι υπηρεσίες μας είναι πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένες και πρακτικά χρήσιμες. Περισσότερες πληροφορίες »
Τι γίνεται στις συναντήσεις; Οι συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού & αυτογνωσίας συνοπτικά. Περισσότερες πληροφορίες »
Εγγραφείτε στο Newsletter
Επικοινωνία Mob: +30 6973806975, 16-21h
Fax: +30 2108081645, 24h
Email: info[at]epaggelma.gr
Επικοινωνήστε μαζί μας »